MARLEN-SERVICE
Клінінгові послуги

MARLEN-SERVICE
Клінінгові послуги
ОФЕРТА
про укладення публічного договору


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця оферта є пропозицією фізичної особи-підприємця Витищенко Марини Вікторівни
(далі – Виконавець) необмеженому колу фізичних та/або юридичних осіб у відповідності до
ст. 633, 641, 901 Цивільного кодексу України за допомогою засобів мережі Інтернет або засобами телефонного зв'язку укласти публічний договір про надання послуг з прибирання (далі - договір).

1.2. З цією метою Виконавець розміщує оферту на сайті Компанії https://marlen-service.com.ua/

1.3. Пропозиція укласти договір вважається прийнятою (акцептованою) Клієнтом в повному обсязі та безумовно, беззастережно в момент замовлення послуг на умовах цього Договору.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Наведені нижче терміни для цілей цього Договору мають наступні значення:

«Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку послуг, що пропонуються на сайті Компанії.

«Клієнт» - фізична та/або юридична особа, споживачі послуг, що надаються Виконавцем;

«Компанія» - фізична особа-підприємець Витищенко Марина Вікторівна, що пропонує послуги, представлені на сайті Компанії.

«Послуга» - це дії Виконавця, результати яких споживаються Клієнтом, в процесі їх виконання.

«Сайт Компанії» - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://marlen-service.com.ua/, яка є одним з основних джерел інформування Клієнта про послуги, що ним надаються Компанією.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. На умовах цього договору Виконавець зобов'язується відповідно до Замовлення Клієнта надати йому за плату послуги з прибирання, а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги.

3.2. Виконавець надає такі види Послуг:

Стандартне прибирання, що включає:

повне сухе та вологе прибирання приміщення, ванна і туалет, фасади кухні та миття посуду.

Генеральні прибирання, що включає:

всі послуги стандартного прибирання, обробку меблів і сантехніки пароочисником, додаткові платні

послуги на вибір (миття вікон, миття холодильника, чистка чайника від накипу, прасування речей, прибирання лоджії, миття витяжки, миття мікрохвильової печі, миття мультиварки, миття люстри, прання речей в пральній машині, чистка труб хімічним засобом, прибирання балкону, видалення

плісняви у ванній кімнаті, чистка духової шафи, прасування сорочки, складення невеликої кількості

речей).

Генеральні ВІП прибирання, що включає:

всі послуги стандартного прибирання, обробку меблів і сантехніки пароочисником та додаткові послуги без доплати (миття холодильника, заміна постільної білизни, прибирання лоджії, миття витяжки, миття мікрохвильової печі, миття мультиварки, миття люстри, прання речей в пральній машині, прибирання балкону, доставка пилосмока, видалення
плісняви.

Післяремонтні прибирання, що включає:

усунення пилу та дрібних забруднень з усіх поверхонь, підготовка меблів до використання, дезінфекція сантехніки, прибирання внутрішніх поверхонь шаф та побутової техніки;

Хімчистка вдома, що включає:

хімчистку м'яких меблів та килимових покриттів безпосередньо у приміщенні Клієнта;

3.3. Для надання послуг за цим договором, Виконавець визначає свого представника та може залучати сторонні організації, залишаючись при цьому відповідальним перед Клієнтом за якість наданих послуг.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Клієнт може оформити замовлення будь-яким з перелічених способів:

● через сайт Компанії шляхом заповнення форми замовлення, або через онлайн-чат;

● за будь-яким з номерів телефонів, за яким здійснюється рекламування послуг;

● через соціальні мережі.

4.2. Термін опрацювання замовлення Клієнта – до 21:00 год дня, в якому оформлено замовлення.

4.3. Мінімальна вартість замовлення послуги Хімчистка вдома становить 1 500 грн.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Клієнт оплачує послуги безготівковим переказом на рахунок виконавця після отримання послуги.

5.2. У разі замовлення послуг, загальна вартість яких перевищує 10 000 грн., Клієнтом здійснюється попередня (авансова) оплата в розмірі 50% загальної вартості замовлених послуг.

5.3. Оплата Клієнтом замовлення вважається одночасним фактичним прийняттям наданих послуг, підтверджує відсутність зауважень до якості та кількості наданих послуг.

6. ТЕРМІН І УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Виконання замовлення здійснюється силами та засобами Компанії в погоджені із Клієнтом день та час.

6.2. В разі неможливості з боку Клієнта прийняти послуги в погоджений день та час, нові дата та час узгоджуються не пізніше ніж за 24 години до настання попередньо погодженого часу виконання замовлення.

6.3. Стандартне прибирання без додаткових послуг здійснюється у наступні строки:

● Однокімнатне приміщення - до 3 годин;

● Двокімнатне приміщення - до 5 годин;

● Трикімнатне приміщення - до 6 годин;

● Чотирикімнатне приміщення - до 7 годин.

6.4. Генеральне прибирання та Генеральне ВІП прибирання здійснюється протягом одного повного дня, починаючи з ранку. Час погоджується додатково із Клієнтом.

6.5. Післяремонтне прибирання здійснюється протягом одного/двох повних днів, починаючи з ранку. Час погоджується додатково із Клієнтом.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Виконавець зобов'язаний:

7.1.1. Виконати замовлення Клієнта у відповідності до обраних послуг на сайті Компанії та оформленого Замовлення;

7.1.2. Надати послуги якісно та у термін, погоджений із Клієнтом.

7.2. Виконавець має право:

7.2.1. В односторонньому порядку відмовитися від надання послуг за цим Договором в разі, якщо Клієнт наполягає на виконанні послуг, що не передбачені цим Договором, та/або обсяг послуг, який хоче отримати Клієнт вимагає значних фізичних зусиль від Виконавця, та/або Клієнт звернувся з проханням, виконання якого може порушити законодавство України.

7.3. Клієнт зобов'язаний:

7.3.1. Своєчасно прийняти замовлені за цим Договором послуги та оплатити їх в повному обсязі.

7.3.2. Надати достовірну інформацію про себе, що включає ім'я та прізвище, контактний номер телефона, повну та коректну адресу, за якою необхідно надати послугу.

7.4. Клієнт має право:

7.4.1. Оформити замовлення на сайті Компанії та/або засобами телефонного зв'язку та/або через соціальні мережі;

7.4.2. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору;

7.4.3. Перебувати у приміщенні під час надання послуг;

7.4.4. Залишати (утримувати у приміщенні) домашніх тварин під час надання послуг, попередивши заздалегідь Виконавця про наявність тварин у приміщенні;

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та діючим законодавством України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

● зміст та правдивість інформації, що надана Клієнтом при оформленні замовлення;

● затримку в наданні послуг, яка відбувається з причин, що не залежать від Виконавця;

● протиправні дії Клієнта;.

8.3. В разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються обставини, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторона не могла передбачити або попередити у розумний спосіб.

8.4. Сторони докладають максимум зусиль для розв'язання будь-яких непорозумінь виключно шляхом ділових переговорів.

9. УМОВИ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

9.1. В разі, якщо Клієнтом прийнято від Виконавця надані послуги прибирання, та сплачено Виконавцю за ці послуги, послуги прибирання вважаються виконаними належним чином та в повному обсязі.

9.2. У разі виявлення недоліків під час приймання результату наданої послуги, Клієнт має право вимагати від Виконавця безоплатного усунення виявлених недоліків.

9.3 Виконавець усуває виявлені недоліки в той же день, або в інший день, за домовленістю з Клієнтом, але не пізніше двох днів, після дня надання послуг прибирання.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Шляхом оформлення Замовлення у будь-який спосіб, Клієнт надає свою безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні положень Закону України «Про захист персональних даних».

10.2. Інформація, що надається Клієнтом, є конфіденційною. Компанія використовує інформацію про Клієнта виключно з метою виконання Замовлення, надання послуг за цим Договором, направлення повідомлень Клієнтові.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір за умови попередньої його публікації на сайті Компанії.

11.2. Використання сайту Компанії для попереднього перегляду послуг, а також оформлення Замовлення у будь-який спосіб, передбачений цим Договором, є безкоштовним.

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення замовлення Клієнтом у будь-який спосіб, передбачений цим Договором та діє до повного виконання сторонами своїх обов'язків.

12.2. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі якщо одна із Сторін не виконує зобов'язання за Договором, та в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

13. РЕКВІЗИТИ:

Фізична особа-підприємець Витищенко Марина Вікторівна

м.Київ, вул. Миропільська 13, кв.61

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації 2000670000000183470 від 22.03.2021 року.

Замовити прибирання
Кількість кімнат
1
4
Оставьте номер телефона и мы свяжемся с Вами!
+380633803470
Marlen-Service, довірте нам чистоту Вашої оселі!
Контактні номери:
Електронна пошта:
marlen.zakaz@gmail.com

Made on
Tilda